[lang_de]EDI Formate mit Biztalk Server 2006 R2 ff[/lang_de][lang_en]EDI schemas supported with Biztalk Server 2006 R2ff[/lang_en]

Industry Segment Encoding Standard Version/ Release Count of Transaction Set XSD/Schemas General Industry EDIFACT D93A 55 D94A 68 D94B 75 D95A 101 D95B 115 D96A 125 D96B 136 D97A 143 D97B 151 D98A 157 D98B 165 D99A 169 D99B 180 D00A 187 D00B 191 D01A 194 D01B 194 D02A 194 Weiterlesen…